سیم و کابل پویـــــان

کابل های قابل انعطاف 2 رشته

شرکت سیم و کابل پویان تولید انواع کابل های افشاناستاندارد: ISIRI (607) 53 IEC227
ولتاژ اسمی: 300/500 ولت
ساختمان: 2،3،4،5 هادی از جنس تایید شده قابل انعطاف.
عایق پی وی سی ، غلاف پی وی سی
موارد مصرف: در محلهای خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی.

 

 


سطح مقطع
تعداد و قطر رشته ها
ضخامت عایق
ضخامت غلاف
قطر متوسط کابل
بیشترین مقاومت
جریان مجاز
وزن تقریبی
mm²
mm
mm
mm
mm
ohm/km
AMP/T=25°c
kg/km
2x0/75
24x0/20
0/6
0/8
6/3
25
12
61
2x1
32x0/20
0/6
0/8
6/67
19
15
68
2x1/5
30x0/25
0/7
0/8
7/6
12/8
19
92
2x2/5
50x0/25
0/8
0/1
9/4
7/8
26
138