سیم و کابل پویـــــان

کابل های قابل انعطاف 4 رشته

شرکت سیم و کابل پویان تولید انواع کابل های افشاناستاندارد: ISIRI (607) 53 IEC227
ولتاژ اسمی: 300/500 ولت
ساختمان: 2،3،4،5 هادی از جنس تایید شده قابل انعطاف.
عایق پی وی سی ، غلاف پی وی سی
موارد مصرف: در محلهای خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی.

 

 


سطح مقطع
تعداد و قطر رشته ها
ضخامت عایق
ضخامت غلاف
قطر متوسط کابل
بیشترین مقاومت
جریان مجاز
وزن تقریبی
mm²
mm
mm
mm
mm
ohm/km
AMP/T=25°c
kg/km
4x1
32x0/20
0/6
0/9
7/8
19
15
103
4x1/5
30x0/25
0/7
1
9/2
12/8
19
144
4x2/5
50x0/25
0/8
1/1
11/1
7/8
26
322
4x4
7x2/25
0/8
1/4
14/5
4/61
-
-
4x6
7x2/76
0/8
1/4
15
3/08
-
-
4x10
7x3/57
1
1/4
19
1/83
-
-
4x16
7x1/7
1
1/4
23/5
1/15
-
-