سیم و کابل پویـــــان

کابل های تخت

سیم وکابل پویان تولید کننده انواع کابل های تختاستاندارد: IES 227 ISIRI (607) 52
ولتاژ اسمی: 300/300 ولت
ساختمان: هادی از جنس مس تابیده شده با قابلیت انعطاف پذیری بالا.
عایق پی وی سی
موارد مصرف: برای ارتباط وسایل قابل حمل
در محلهایی که فشار الکتریکی کمی وجود دارد
استفاده از آن در دمای بالا مجاز نمی باشد.

 

 


سطح مقطع
تعداد و قطر رشته ها
ضخامت عایق
ضخامت غلاف
قطر متوسط کابل
بیشترین مقاومت
جریان مجاز
وزن تقریبی
mm²
mm
mm
mm
mm
Ohm/km
AMP/T=25°c
kg/km
2x0/5
16x0/20
0/5
0/6
4/8-3x4/8
37
5
33
2x0/75
24x0/20
0/5
0/6
5/2-3/2x5/2
25
10
41
3x0/5
16x0/20
0/5
0/6
5
37
5
40/7
3x0/75
16x0/20
0/5
0/6
5/4
25
10
50/3