سیم و کابل پویـــــان

کابل های غیر قابل انعطاف

ساخت و تولید انواع کابل های غیر قابل انعطافاستاندارد: ISIRI (607) 10 IEC 502
ولتاژ اسمی: 300/500 ولت
ساختمان: 2،3،4،5 هادی از جنس مس نرم مفتول و یا تابیده شده غیر قابل انعطاف.
عایق پی وی سی ، غلاف پی وی سی ، فیلر.
موارد مصرف: جهت نصب ثابت در داخل یا خارج ساختمان، داخل دیوار و در زیر زمین.
استفاده از آن در مکانهایی که احتمال ضربات مکانیکی مستقیم وجود دارد مناسب نمی باشد .

 

 


سطح مقطع
تعداد و قطر رشته ها
ضخامت عایق
ضخامت غلاف
قطر متوسط کابل
بیشترین مقاومت
جریان مجاز
وزن تقریبی
mm²
mm
mm
mm
mm
ohm/km
AMP/T=25°c
kg/km
2x4
1x2/25
1
1/8
13/8
4/56
35
325
2x6
1x2/76
1
1/8
14/9
3
47
390
2x10
1x3/57
1
1/8
16/5
1/81
64
525
3x4
7x2/25
0/8
1/2
13
4/61
-
-
3x6
7x2/76
0/8
1/4
14/5
3/08
-
-
4x4
7x2/25
0/8
1/4
14/5
4/61
-
-
4x6
7x2/76
0/8
1/4
15
3/08
-
-
4x10
7x3/57
1
1/4
19
1/83
-
-
4x16
7x1/7
1
1/4
23/5
1/15
-
-
5x4
7x2/25
0/8
1/4
16
4/61
-
-
5x6
7x2/76
0/8
1/4
17/5
3/08
-
-
5x10
7x3/57
1
1/4
21
1/83
-
-