سیم و کابل پویـــــان

کابل های قابل انعطاف 3 رشته

شرکت سیم و کابل پویان تولید انواع کابل های افشاناستاندارد: ISIRI (607) 53 IEC227
ولتاژ اسمی: 300/500 ولت
ساختمان: 2،3،4،5 هادی از جنس تایید شده قابل انعطاف.
عایق پی وی سی ، غلاف پی وی سی
موارد مصرف: در محلهای خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی.

 

 


سطح مقطع
تعداد و قطر رشته ها
ضخامت عایق
ضخامت غلاف
قطر متوسط کابل
بیشترین مقاومت
جریان مجاز
وزن تقریبی
mm²
mm
mm
mm
mm
ohm/km
AMP/T=25°c
kg/km
3x1
32x0/20
0/6
0/8
7
19
15
81
3x1/5
30x0/25
0/7
0/9
8/3
12/8
19
116
3x2/5
50x0/25
0/8
1/1
10/2
7/8
26
182
3x4
56x0/30
1
1/8
13/45
4/65
-
278/9
3x6
84x0/30
1
1/8
15
3/3
-
365