• تولید کننده انواع سیم ساختمان
  • تولید کننده انواع سیم مخابراتی
  • تولید کننده انواع سیم افشان و کابل های افشان
  • تولید کننده انواع کابل ذوجی
  • تولید کننده انواع کابل شبکه